Predizolovane cevi Predizolovani lukovi Predizolovani nepokretni oslonac Predizolovani redukovani komad Termoskupljajuće spojnice Spirofalc obložne cevi Predizolovane P i T račve Krajnja kapa Prolaz kroz zid Završna kapa Vodovodni sistemi

Proizvodi / Predizolovane cevi

Proizvod je usklađen sa SRPS EN 253. Cevi se izrađuju u dužinama od 6 ili 12m.

Spoljašnji prečnik
Ø d(mm)
Nazivni prečnik DN Najmanja nazivna debljina zida
s(mm)
Nazivni spoljašnji prečnik
ØD(mm)
26,9 20 2,0 90
33,7 25 2,3 90
42,4 32 2,6 110
48,3 40 2,6 110
60,3 50 2,9 125
76,1 65 2,9 140
88,9 80 3,2 160
114,3 100 3,6 200
139,7 125 3,6 225
168,3 150 4,0 250
219,1 200 4,5 315
273,0 250 5,0 400
323,9 300 5,6 450
355,6 350 5,6 500
406,4 400 6,3 560
457,2 450 6,3 630
508,0 500 6,3 670
558,8 550 6,3 710
610,0 600 7,1 800
711,0 700 8,0 900
813,0 800 8,8 1000
914,0 900 10,0 1100

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Predizolovani lukovi

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Spoljašnji prečnik
Ø d(mm)
Nazivni prečnik DN Najmanja nazivna debljina zida
s(mm)
Nazivni spoljašnji prečnik
ØD(mm)
Dužina kraka luka
(mm)
26,9 20 2,0 90 350
33,7 25 2,3 90 400
42,4 32 2,6 110 450
48,3 40 2,6 110 450
60,3 50 2,9 125 500
76,1 65 2,9 140 500
88,9 80 3,2 160 500
114,3 100 3,6 200 500
139,7 125 3,6 225 550
168,3 150 4,0 250 550
219,1 200 4,5 315 650
273,0 250 5,0 400 750
323,9 300 5,6 450 850
355,6 350 5,6 500 1000
406,4 400 6,3 560 1000
457,2 450 6,3 630 1300
508,0 500 6,3 670 1300
558,8 550 6,3 710 1300
610,0 600 7,1 800 1300
711,0 700 8,0 900 1500
813,0 800 8,8 1000 1600
914,0 900 10,0 1100 1700

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Predizolovani nepokretni oslonac

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Spoljašnji prečnik
Ø d(mm)
Nazivni prečnik DN Najmanja nazivna debljina zida
s(mm)
Nazivni spoljašnji prečnik
ØD(mm)
Dimenzije ploče
(mm)
Najmanja nazivna debljina ploče
(mm)
26,9 20 2,0 90 200 15
33,7 25 2,3 90 200 15
42,4 32 2,6 110 200 15
48,3 40 2,6 110 200 15
60,3 50 2,9 125 250 20
76,1 65 2,9 140 250 20
88,9 80 3,2 160 250 20
114,3 100 3,6 200 400 25
139,7 125 3,6 225 400 25
168,3 150 4,0 250 400 25
219,1 200 4,5 315 500 25
273,0 250 5,0 400 600 30
323,9 300 5,6 450 700 30
355,6 350 5,6 500 750 35
406,4 400 6,3 560 800 35
457,2 450 6,3 630 850 40
508,0 500 6,3 670 900 40
558,8 550 6,3 710 950 45
610,0 600 7,1 800 1000 45
711,0 700 8,0 900 1050 50
813,0 800 8,8 1000 1100 50
914,0 900 10,0 1100 1200 50

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Predizolovani redukovani komad

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Spoljašnji prečnik
Ø d(mm)
Nazivni prečnik DN Najmanja nazivna debljina zida
s(mm)
Nazivni spoljašnji prečnik
ØD(mm)
Spoljašnji prečnik redukovani
Ødr(mm)
Nazivni prečnik redukovani
DN
Nazivni spoljašnji prečnik redukovani
ØDr(mm)
26,9 20 2,0 90
33,7 25 2,3 90 26,9 20 90
42,4 32 2,6 110 33,7 25 90
48,3 40 2,6 110 42,4 32 110
60,3 50 2,9 125 48,3 40 110
76,1 65 2,9 140 60,3 50 125
88,9 80 3,2 160 76,1 65 140
114,3 100 3,6 200 88,9 80 160
139,7 125 3,6 225 114,3 100 200
168,3 150 4,0 250 139,7 125 225
219,1 200 4,5 315 168,3 150 250
273,0 250 5,0 400 219,1 200 315
323,9 300 5,6 450 273,0 250 400
355,6 350 5,6 500 323,9 300 450
406,4 400 6,3 560 355,6 350 500
457,2 450 6,3 630 406,4 400 560
508,0 500 6,3 670 457,2 450 630
558,8 550 6,3 710 508,0 500 670
610,0 600 7,1 800 558,8 550 710
711,0 700 8,0 900 610,0 600 800
813,0 800 8,8 1000 711,0 700 900
914,0 900 10,0 1100 813,0 800 1000

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Termoskupljajuće spojnice

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Nazivni prečnik spojnice Unutrašnji prečnik spojnice
90 105
110 125
125 140
140 155
160 175
200 220
225 245
250 270
315 330
400 425
450 475
500 530
560 590
630 660
670 700
710 740
800 830
900 930
1000 1030
1100 1130

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Spirofalc obložne cevi

Debljina lima 0,55 do 1,00 mm, od Ø80 do Ø1600 mm. Izrada pretećih fazonskih komada. Proizvod je usklađen sa EN 489. Termoskupljajuće spojnice se izrađuju u dužini od 600 i 700 mm. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Spoljašnji prečnik medijuma
Ød(mm)
Nazivni prečnik
DN
Nazivni spoljašnji prečnik
ØD(mm)
26,9 20 90
33,7 25 90
42,4 32 110
48,3 40 110
60,3 50 125
76,1 65 140
88,9 80 160
114,3 100 200
139,7 125 225
168,3 150 250
219,1 200 315
273,0 250 400
323,9 300 450
355,6 350 500
406,4 400 560
457,2 450 630
508,0 500 670
558,8 550 710
610,0 600 800
711,0 700 900
813,0 800 1000
914,0 900 1100

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Predizolovane P i T račve

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Spoljašnji prečnik
Ød(mm)
Nazivni prečnik
DN
Najmanja nazivna debljina zida
s(mm)
Nazivni spoljašnji prečnik
ØD(mm)
Dužina komada
L(mm)
Visina kraka
H(mm)
Dužina kraka
L(mm)
26,9 20 2,0 90 1000 100 450
33,7 25 2,3 90 1000 100 450
42,4 32 2,6 110 1000 100 450
48,3 40 2,6 110 1000 100 450
60,3 50 2,9 125 1200 100 550
76,1 65 2,9 1440 1200 100 550
88,9 80 3,2 160 1200 100 550
114,3 100 3,6 200 1500 100 700
139,7 125 3,6 225 1500 100 700
168,3 150 4,0 250 1500 150 700
219,1 200 4,5 315 1500 150 700
273,0 250 5,0 400 2000 150 950
323,9 300 5,6 450 2000 150 950
355,6 350 5,6 500 2000 200 950
406,4 400 6,3 560 2000 200 950
457,2 450 6,3 630 2000 200 950
508,0 500 6,3 670 2000 200 950
558,8 550 6,3 710 2000 250 950
610,0 600 7,1 800 2000 250 950
711,0 700 8,0 900 2000 250 950
813,0 800 8,8 1000 2000 250 950
914,0 900 10,0 1100 2000 250 950

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Krajnja kapa

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Nazivni prečnik
DN
Spoljašnji prečnik
ØD(mm)
20 90
25 90
32 110
40 110
50 125
65 140
80 160
100 200
125 225
150 250
200 315
250 400
300 450
350 500
400 560
450 630
500 670
550 710
600 800
700 900
800 1000
900 1100

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Prolaz kroz zid

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Nazivni prečnik
DN
Unutrašnji zaptivni prečnik
Ød(mm)
20 90
25 90
32 110
40 110
50 125
65 140
80 160
100 200
125 225
150 250
200 315
250 400
300 450
350 500
400 560
450 630
500 670
550 710
600 800
700 900
800 1000
900 1100

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Završna kapa

Proizvod je usklađen sa EN 448. Eksternu kontrolu vrši ovlašćena organizacija akreditovana od strane ATS-a

Nazivni prečnik
DN
Unutrašnji zaptivni prečnik
Ød(mm)
Spoljašnji prečnik
ØD(mm)
20 26,9 90
25 33,7 90
32 42,4 110
40 48,3 110
50 60,3 125
65 76,1 140
80 88,9 160
100 114,3 200
125 139,7 225
150 168,3 250
200 219,1 315
250 273,0 400
300 323,9 450
350 355,6 500
400 406,4 560
450 457,2 630
500 508,0 670
550 558,8 710
600 610,0 800
700 711,0 900
800 813,0 1000
900 914,0 1100

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.


Proizvodi / Vodovodni sistemi

SDR27,6 (S-13,3) PN6 SDR17 (S-8) PN10 SDR11 (S-5) PN16 SDR9 (S-4) PN20
D(mm) Šifra s kg/m Šifra s kg/m Šifra s kg/m Šifra s kg/m
16 11210200 2.0 0.09
20 11208501 2.0 0.12 11210201 2.3 0.13
25 11205102 1.9** 0.14 11208502 2.3 0.17 11210202 3.0 0.21
32 11205103 2.0 0.2 11208503 3.0 0.28 11210203 3.6 0.33
40 11205104 2.4 0.29 11208504 3.7 0.43 11210204 4.5 0.51
50 11201705 2.0* 0.31 11205105 3.0 0.45 11208505 4.6 0.67 11210205 5.6 0.79
63 11201706 2.3 0.46 11204106 3.8 0.72 11208506 5.8 1.06 11210206 7.1 1.26
75 11201707 2.7 0.63 11205107 4.5 1.02 11208507 6.8 1.47 11210207 8.4 1.78
90 11201708 3.3 0.93 11205108 5.4 1.46 11208508 8.2 2.14 11210208 10.1 2.56
110 11201709 4.0 1.36 11205109 6.6 2.18 11208509 10 3.17 11210209 12.3 3.81
125 11201710 4.6 1.78 11205110 7.4 2.78 11208510 11.4 4.11 11210210 14 4.3
160 11201712 5.8 2.86 11205112 9.5 4.55 11208512 14.6 6.73 11210212 17.9 8.04
180 11201713 6.6 3.66 11205113 10.7 5.76 11208513 16.4 8.5 11210213 20.1 10.17
200 11201714 7.3 4.5 11205114 11.9 7.11 11208514 18.2 10.49 11210214 22.4 12.58
225 11201715 8.2 5.68 11205115 13.4 9.01 11208515 20.5 13.27 11210215 25.2 15.92
250 11201716 9.1 7.01 11205116 14.8 11.05 11208516 22.7 16.33 11210216 27.9 19.57
280 11201717 10.2 8.78 11205117 16.6 13.88 11208517 25.4 20.47 11210217 31.3 24.6
315 11201718 11.4 11.03 11205118 18.7 17.57 11208518 28.6 25.9 11210218 35.2 31.11
355 11201719 12.9 14.02 11205119 21.1 22.36 11208519 32.2 32.88 11210219 39.7 39.5
400 11201720 14.5 17.78 11205120 23.7 28.27 11208520 36.3 41.75 11210220 44.7 50.12
450 11201721 16.3 22.61 11205121 26.7 35.81 11208521 40.9 52.87
500 11201722 18.1 27.75 11205122 29.7 44.25 11208522 45.4 65.24
560 11201723 20.3 34.82 11205123 33.2 55.43
630 11201724 22.8 43.93 11205124 37.4 70.21
* pr SRPS-EN 12 201-1 SDR26, ** DIN8074, DIN8075

Na zahtev investitora proizvodimo cevi i fitinge drugih prečnika i debljina zida radne cevi, dužina krakova, debljina izolacije, sistema za detekciju vlage, poluprečnika savijanja, uglova savijanja.